Công nghệ Thực phẩm - Ngành học cho cuộc sống

Nằm trong chuổi sự kiện “Chọn đúng ngành – NLU”, sáng ngày 27/3/2020, Trường đại học Nông Lâm TP.HCM đã tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh trực tuyến chuyên sâu đối với ngành Công nghệ thực phẩm. Theo dự báo, ngành này được xếp thứ hai trong ba nhóm ngành dẫn đầu về nhu cầu nhân lực giai đoạn đến năm 2025, là một trong bốn ngành công nghiệp trọng yếu của TP.HCM. 

Quản lý đất đai, Bất động sản - Đa dạng cơ hội nghề nghiệp

Chương trình tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp chuyên sâu (trong chuỗi sự kiện “Chọn đúng ngành- NLU 2020”) đối với nhóm ngành Quản lí đất đai, Bất động sản đã diễn ra vào sáng nay 23/3 với đội ngũ chuyên gia tư vấn, bao gồm: ThS. Lê Ngọc Lãm - Phó Trưởng Khoa Quản lý đất đai và Bất động sản; ThS. Trần Duy Hùng - Trưởng Bộ môn Quy hoạch - Khoa Quản lý Đất đai và Bất động sản; Cô Trần Thị Việt Hòa - Phó trưởng ngành Bất động sản - Khoa Quản lý Đất đai và Bất động sản; Ông Nguyễn Việt Thắng - Giám đốc Công ty kinh doanh Bất động sản Trần Anh.