Tổ chức Nhà Trường

TỔ CHỨC NHÀ TRƯỜNG

Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM có 12 khoa và 3 bộ môn trực thuộc Trường: 

1. Khoa Nông học, gồm các bộ môn: Cây công nghiệp; Cây lương thực – rau – hoa - quả; Nông hóa thổ nhưỡng; Bảo vệ thực vật; Sinh lý - Sinh hóa; Di truyền chọn giống; Thủy nông.

2. Khoa Chăn nuôi Thú y, gồm các bộ môn: Khoa học sinh học thú y; Bệnh truyền nhiễm và thú y cộng đồng; Thú y lâm sàn; Chăn nuôi chuyên khoa; Giống động vật; Dinh dưỡng động vật. 

3. Khoa Lâm nghiệp, gồm các bộ môn: Lâm sinh; Quản lý tài nguyên rừng; Nông lâm kết hợp và lâm nghiệp xã hội; Kỹ thuật thông tin lâm nghiệp; Công nghệ chế biến lâm sản; Công nghệ giấy và bột giấy; Thiết kế đồ gỗ nội thất. 

4. Khoa Kinh tế, gồm các bộ môn: Quản trị kinh doanh; Tài chính kế toán; Kinh tế nông lâm; Kinh tế tài nguyên môi trường; Kinh tế học; Phát triển nông thôn.

5. Khoa Cơ khí Công nghệ, gồm các bộ môn: Kỹ thuật cơ sở; Công thôn; Cơ khí chế biến – bảo quản nông sản thực phẩm; Công nghệ nhiệt lạnh; Điều khiển tự động; Công nghệ ô tô; Cơ điện tử.

6. Khoa Thủy sản, gồm các bộ môn: Sinh học thủy sản; Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản; Bệnh học thuỷ sản; Quản lý và phát triển nghề cá; Chế biến thủy sản.

7. Khoa Công nghệ Thực phẩm, gồm các bộ môn: Hóa sinh thực phẩm; Công nghệ sau thu hoạch; Dinh dưỡng người; Kỹ thuật thực phẩm; Phát triển sản phẩm thực phẩm; Vi sinh thực phẩm. 

8. Khoa Khoa học, gồm các bộ môn: Toán; Lý; Hóa; Sinh; Giáo dục thể chất; Khoa học xã hội nhân văn.

9. Khoa Ngoại Ngữ - Sư phạm, gồm các bộ môn: Tiếng Pháp; Ngôn ngữ - văn hoá – văn chương; Tiếng Anh quản lý và không chuyên; Sư phạm tiếng Anh; Sư phạm – Kỹ thuật.

10. Khoa Môi trường và Tài nguyên, gồm các bộ môn: Công nghệ môi trường; Quản lý môi trường; Tài nguyên và GIS; Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên; Thông tin địa lý ứng dụng; Khoa học môi trường.

11. Khoa Công nghệ Thông tin, gồm các bộ môn: Mạng máy tính và truyền thông; Hệ thống thông tin; Công nghệ phần mềm; Tin học cơ sở.

12. Khoa Quản Lý Đất Đai và Bất Động Sản, gồm các bộ môn: Công nghệ địa chính; Chính sách - pháp luật; Kinh tế đất và bất động sản; Quy hoạch.

Ba bộ môn trực thuộc Trường:

1. Bộ môn Lý luận chính trị

2. Bộ môn Công nghệ Sinh học

3. Bộ môn Công nghệ hóa học

Ngoài ra, Trường còn có 2 Phân hiệu, 1 Viện Nghiên cứu và 17 trung tâm:

1. Phân hiệu Trường Đại Học Nông Lâm TP. HCM tại tỉnh Gia Lai

2. Phân hiệu Trường Đại Học Nông Lâm TP. HCM tại tỉnh Ninh Thuận

3. Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

4. Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng

5. Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp

6. Trung tâm Đào tạo Quốc tế

7. Trung tâm Giáo dục Đại học theo định hướng nghề nghiệp

8. Trung tâm Ngoại ngữ 

9. Trung tâm Tin học Ứng dụng 

10. Trung tâm Bồi dưỡng Kiến thức 

11. Trung tâm Dịch vụ Sinh viên

12. Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu

13. Trung tâm Nghiên cứu Chuyển giao Khoa học Công nghệ 

14. Trung tâm Công nghệ Quản lý Môi trường và Tài nguyên 

15. Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ Địa chính 

16. Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Chuyển giao Kỹ thuật Lâm nghiệp 

17. Trung tâm Nghiên cứu Chế biến Lâm sản Giấy và Bột giấy

18. Trung tâm Năng lượng và Máy nông nghiệp

19. Trung tâm Công Nghệ và Thiết bị Nhiệt lạnh

20. Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ

Các trại - vườn thực nghiệm:

1. Trại thủy sản

2. Trại thí nghiệm Chăn nuôi

3. Trại thực nghiệm Nông học

4. Bệnh xá Thú Y

 

 

 

Số lần xem trang: 7709


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Giới thiệu Trường

  Thư chào mừng của Hiệu Trưởng

  Giới thiệu

  Đào tạo

  Hợp tác quốc tế

  Nghiên cứu khoa học