Tổ chức Nhà Trường

Tá»” CHỨC NHÀ TRƯỜNG

Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM có 12 khoa và 3 bá»™ môn trá»±c thuá»™c Trường: 

1. Khoa Nông học, gồm các bá»™ môn: Cây công nghiệp; Cây lÆ°Æ¡ng thá»±c – rau – hoa - quả; Nông hóa thổ nhưỡng; Bảo vệ thá»±c vật; Sinh lý - Sinh hóa; Di truyền chọn giống; Thủy nông.

2. Khoa Chăn nuôi Thú y, gồm các bá»™ môn: Khoa học sinh học thú y; Bệnh truyền nhiá»…m và thú y cá»™ng đồng; Thú y lâm sàn; Chăn nuôi chuyên khoa; Giống Ä‘á»™ng vật; Dinh dưỡng Ä‘á»™ng vật. 

3. Khoa Lâm nghiệp, gồm các bá»™ môn: Lâm sinh; Quản lý tài nguyên rừng; Nông lâm kết hợp và lâm nghiệp xã há»™i; Kỹ thuật thông tin lâm nghiệp; Công nghệ chế biến lâm sản; Công nghệ giấy và bá»™t giấy; Thiết kế đồ gá»— ná»™i thất. 

4. Khoa Kinh tế, gồm các bá»™ môn: Quản trị kinh doanh; Tài chính kế toán; Kinh tế nông lâm; Kinh tế tài nguyên môi trường; Kinh tế học; Phát triển nông thôn.

5. Khoa CÆ¡ khí Công nghệ, gồm các bá»™ môn: Kỹ thuật cÆ¡ sở; Công thôn; CÆ¡ khí chế biến – bảo quản nông sản thá»±c phẩm; Công nghệ nhiệt lạnh; Điều khiển tá»± Ä‘á»™ng; Công nghệ ô tô; CÆ¡ Ä‘iện tá»­.

6. Khoa Thủy sản, gồm các bá»™ môn: Sinh học thủy sản; Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản; Bệnh học thuá»· sản; Quản lý và phát triển nghề cá; Chế biến thủy sản.

7. Khoa Công nghệ Thá»±c phẩm, gồm các bá»™ môn: Hóa sinh thá»±c phẩm; Công nghệ sau thu hoạch; Dinh dưỡng người; Kỹ thuật thá»±c phẩm; Phát triển sản phẩm thá»±c phẩm; Vi sinh thá»±c phẩm. 

8. Khoa Khoa học, gồm các bá»™ môn: Toán; Lý; Hóa; Sinh; Giáo dục thể chất; Khoa học xã há»™i nhân văn.

9. Khoa Ngoại Ngữ - SÆ° phạm, gồm các bá»™ môn: Tiếng Pháp; Ngôn ngữ - văn hoá – văn chÆ°Æ¡ng; Tiếng Anh quản lý và không chuyên; SÆ° phạm tiếng Anh; SÆ° phạm – Kỹ thuật.

10. Khoa Môi trường và Tài nguyên, gồm các bá»™ môn: Công nghệ môi trường; Quản lý môi trường; Tài nguyên và GIS; Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên; Thông tin địa lý ứng dụng; Khoa học môi trường.

11. Khoa Công nghệ Thông tin, gồm các bá»™ môn: Mạng máy tính và truyền thông; Hệ thống thông tin; Công nghệ phần mềm; Tin học cÆ¡ sở.

12. Khoa Quản Lý Đất Đai và Bất Động Sản, gồm các bá»™ môn: Công nghệ địa chính; Chính sách - pháp luật; Kinh tế đất và bất Ä‘á»™ng sản; Quy hoạch.

Ba bá»™ môn trá»±c thuá»™c Trường:

1. Bá»™ môn Lý luận chính trị

2. Bá»™ môn Công nghệ Sinh học

3. Bá»™ môn Công nghêÌ£ hóa hoÌ£c

Ngoài ra, Trường còn có 2 Phân hiệu, 1 ViêÌ£n Nghiên cứu và 17 trung tâm:

1. Phân hiệu Trường Đại Học Nông Lâm TP. HCM tại tỉnh Gia Lai

2. Phân hiệu Trường Đại Học Nông Lâm TP. HCM tại tỉnh Ninh Thuận

3. Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

4. Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng

5. Trung tâm Há»— trợ Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp

6. Trung tâm Đào tạo Quốc tế

7. Trung tâm Giáo dục Đại học theo định hÆ°á»›ng nghề nghiệp

8. Trung tâm Ngoại ngữ 

9. Trung tâm Tin học Ứng dụng 

10. Trung tâm Bồi dưỡng Kiến thức 

11. Trung tâm Dịch vụ Sinh viên

12. Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu

13. Trung tâm Nghiên cứu Chuyển giao Khoa học Công nghệ 

14. Trung tâm Công nghệ Quản lý Môi trường và Tài nguyên 

15. Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ Địa chính 

16. Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Chuyển giao Kỹ thuật Lâm nghiệp 

17. Trung tâm Nghiên cứu Chế biến Lâm sản Giấy và Bá»™t giấy

18. Trung tâm Năng lượng và Máy nông nghiệp

19. Trung tâm Công Nghệ và Thiết bị Nhiệt lạnh

20. Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ

Các trại - vườn thá»±c nghiệm:

1. Trại thủy sản

2. Trại thí nghiệm Chăn nuôi

3. Trại thá»±c nghiệm Nông học

4. Bệnh xá Thú Y

 

 

 

Số lần xem trang: 7956


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến