Hợp tác quốc tế

 

HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC

Trong nÆ°á»›c:

Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM có quan hệ hợp tác chặt chẽ vá»›i hầu hết các trường, viện hoạt Ä‘á»™ng trong lÄ©nh vá»±c nông lâm ngÆ° nghiệp nhÆ°: Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trường Đại học Nông Lâm Huế, Trường Đại học Tây Nguyên, Trường Đại học Thuá»· sản Nha Trang, Đại học Cần ThÆ¡, Viện Sinh học Nhiệt Ä‘á»›i, Viện Lúa Đồng bằng sông Cá»­u Long, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam, Viện Nghiên cứu Cao su, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Viện nghiên cứu Cây ăn quả miền Nam, Viện nghiên cứu Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Tập Ä‘oàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cổ phần Bông Việt Nam, các Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn, các Sở Khoa học Công nghệ, các Sở Tài nguyên Môi trường, Trung tâm Khuyến nông của các địa phÆ°Æ¡ng.

Ngoài nÆ°á»›c:

Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM Æ°u tiên hợp tác vá»›i các trường đại học trên thế giá»›i. Hiện tại, Trường Ä‘ã có mối quan hệ hợp tác quốc tế vá»›i hÆ¡n 140 trường đại học, viện nghiên cứu và các tổ chức phi chính phủ nhằm tăng cường các hoạt Ä‘á»™ng nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Các lÄ©nh vá»±c trong hợp tác quốc tế:

- Hợp tác hoặc liên kết nghiên cứu;

- ChÆ°Æ¡ng trình liên kết Ä‘ào tạo;

- ChÆ°Æ¡ng trình trao đổi (tham quan học tập, thá»±c tập) và nghiên cứu ở nÆ°á»›c ngoài cho giảng viên và sinh viên;

- Đào tạo sinh viên nÆ°á»›c ngoài đặc biệt là khu vá»±c Đông Nam Á;

- Tuyển dụng giảng viên quốc tế thông qua các chÆ°Æ¡ng trình tiên tiến.

 Thông tin thêm vui lòng truy cập địa chỉ: http://iro.hcmuaf.edu.vn

 

Địa chỉ liên lạc: 

Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh 

Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

Điện thoại: (84) 08.38966780, (84) 08.38960711 - Fax: (84) 08.38960713 

Website: http://www.hcmuaf.edu.vn

E-mail: vphanhchinh@hcmuaf.edu.vn

Số lần xem trang: 11624


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến