Hợp tác quốc tế

 

HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC

Trong nước:

Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM có quan hệ hợp tác chặt chẽ với hầu hết các trường, viện hoạt động trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp như: Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trường Đại học Nông Lâm Huế, Trường Đại học Tây Nguyên, Trường Đại học Thuỷ sản Nha Trang, Đại học Cần Thơ, Viện Sinh học Nhiệt đới, Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam, Viện Nghiên cứu Cao su, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Viện nghiên cứu Cây ăn quả miền Nam, Viện nghiên cứu Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cổ phần Bông Việt Nam, các Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn, các Sở Khoa học Công nghệ, các Sở Tài nguyên Môi trường, Trung tâm Khuyến nông của các địa phương.

Ngoài nước:

Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM ưu tiên hợp tác với các trường đại học trên thế giới. Hiện tại, Trường đã có mối quan hệ hợp tác quốc tế với hơn 140 trường đại học, viện nghiên cứu và các tổ chức phi chính phủ nhằm tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Các lĩnh vực trong hợp tác quốc tế:

- Hợp tác hoặc liên kết nghiên cứu;

- Chương trình liên kết đào tạo;

- Chương trình trao đổi (tham quan học tập, thực tập) và nghiên cứu ở nước ngoài cho giảng viên và sinh viên;

- Đào tạo sinh viên nước ngoài đặc biệt là khu vực Đông Nam Á;

- Tuyển dụng giảng viên quốc tế thông qua các chương trình tiên tiến.

 Thông tin thêm vui lòng truy cập địa chỉ: http://iro.hcmuaf.edu.vn

 

Địa chỉ liên lạc: 

Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh 

Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

Điện thoại: (84) 08.38966780, (84) 08.38960711 - Fax: (84) 08.38960713 

Website: http://www.hcmuaf.edu.vn

E-mail: vphanhchinh@hcmuaf.edu.vn

Số lần xem trang: 11416


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Giới thiệu Trường

  Thư chào mừng của Hiệu Trưởng

  Giới thiệu

  Tổ chức Nhà Trường

  Đào tạo

  Nghiên cứu khoa học