Nghiên cứu khoa học

-

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM được nhà nÆ°á»›c cấp kinh phí để nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, những chÆ°Æ¡ng trình hợp tác vá»›i các địa phÆ°Æ¡ng, các nÆ°á»›c và các tổ chức phi chính phủ cÅ©ng là nguồn há»— trợ rất quan trọng để triển khai các dá»± án nghiên cứu khoa học, tập trung vào các vấn đề sau:

Về Nông học:

- Tuyển chọn và phổ biến các giống lúa từ IRRI, các giống bắp, đậu nành, đậu xanh, đậu phụng, rau, hoa, khoai lang và khoai mì;

- Tuyển chọn các giống cây công nghiệp nhÆ°: mía, cà phê, ca cao;

- Nghiên cứu sâu bệnh hại lúa, rau cải, thuốc lá, cà phê, cao su, cây ăn trái và Ä‘Æ°a ra các biện pháp phòng trừ; 

- Nghiên cứu quản lý nÆ°á»›c và đất; nghiên cứu các hệ thống canh tác tại miền Đông Nam Bá»™; 

- Nghiên cứu dÆ° lượng thuốc bảo vệ thá»±c vật trong nông sản và môi trường; 

- Nghiên cứu các kỹ thuật tÆ°á»›i tiêu, kỹ thuật phân bón cho cây trồng; 

- Thiết lập bản đồ nông hóa thổ nhưỡng, bản đồ quy hoạch và sá»­ dụng đất.

Về Chăn nuôi - Thú y:

- Nghiên cứu tính thích ứng của các giống gia súc nhập ná»™i nhÆ° heo, gà, bò sữa; 

- Nghiên cứu dinh dưỡng cho bò sữa, heo và gia cầm; 

- Nghiên cứu dịch tá»… học của vật nuôi; 

- Nghiên cứu các bệnh thường gặp ở trâu, bò, heo và gà; 

- Sá»­ dụng chất thải trong chăn nuôi để tạo năng lượng; 

- Nghiên cứu dÆ° lượng các chất kháng sinh, hormon ... trong thịt, sữa và trứng.

Về Lâm nghiệp:

- Nghiên cứu trồng rừng trên các vùng đất hoang hóa, vùng cao và đất Æ°á»›t; Nghiên cứu quản lý tài nguyên rừng; 

- Nghiên cứu các kỹ thuật bảo quản, chế biến lâm sản; 

- Nghiên cứu phổ biến các kỹ thuật nông lâm kết hợp; 

- Nghiên cứu lâm nghiệp xã há»™i và lâm nghiệp Ä‘ô thị.

Về Thủy sản:

- Thiết lập cÆ¡ sở dữ liệu cho việc phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản và quản lý tài nguyên thủy sản thiên nhiên;

- Phát triển các mô hình quản lý bền vững tài nguyên thủy sản trong các thủy vá»±c; 

- Phát triển kỹ thuật nuôi thủy sản quy mô nhỏ phù hợp cho các vùng sinh thái khác nhau; 

- Cải thiện chất lượng cá giống.

Về CÆ¡ khí Công nghệ:

- Nghiên cứu kỹ thuật làm đất trong sản xuất lúa, bắp, mía và dứa;

- Nghiên cứu và sản xuất các máy thu hoạch lúa, bắp, đậu phụng;

- Nghiên cứu và sản xuất các máy chế biến thức ăn gia súc;

- Nghiên cứu và sản xuất các loại máy sấy lúa, thuốc lá, bắp....

Về Kinh tế nông nghiệp:

- Nghiên cứu về kinh tế nông trại;

- Nghiên cứu hiệu quả kinh tế của các hệ thống canh tác khác nhau; 

- Nghiên cứu hiệu quả kinh tế sản xuất rau, gia súc, gia cầm vùng ngoại thành.

Về Công nghệ thá»±c phẩm:

- Nghiên cứu và phát triển kỹ thuật chế biến các sản phẩm từ trứng, thịt, cá; 

- Nghiên cứu và phát triển kỹ thuật chế biến các loại rau, củ, quả; 

- Nghiên cứu các kỹ thuật bảo quản nông sản thá»±c phẩm; 

- Nghiên cứu, kiểm tra chất lượng nông sản thá»±c phẩm.

Về Môi trường:

- Nghiên cứu Ä‘ánh giá mức Ä‘á»™ tạp nhiá»…m các chất có hại trong nông sản thá»±c phẩm;

- Nghiên cứu các biện pháp xá»­ lý hóa, lý hoặc sinh học các chất thải công và nông nghiệp.

Về Ngoại ngữ:

- Đảm nhận nghiên cứu, giảng dạy, Ä‘ào tạo ngoại ngữ cho giảng viên, sinh viên, người học.

Khuyến nông:

Những kết quả nghiên cứu, triển khai thành công đều được Trường chuyển giao đến các đối tượng sản xuất;

Nhà trường phổ biến, chuyển giao kỹ thuật thông qua các chÆ°Æ¡ng trình phát thanh, truyền hình, báo chí và tập san khoa học kỹ thuật của Nhà trường. Bên cạnh Ä‘ó, Nhà trường còn hợp tác vá»›i địa phÆ°Æ¡ng để tổ chức các lá»›p tập huấn, Ä‘ào tạo ngắn hạn và dài hạn.

 

Số lần xem trang: 7184


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến