Kết nối vá»›i mạng TEIN2 và VINAREN

Hệ thống mạng Trường Ä‘ã  kết nối vá»›i Mạng TEIN2 và VINAREN hÆ°á»›ng dẫn kết nối và sá»­ dụng nhÆ° sau:

1. Cách cài đặt và kết nối

- Xem tổng quan ứng dụng của mạng TEIN2 (trong mạng Trường)

2. Các địa chỉ web trong hệ thống mạng TEIN2 và VINAREN

- http://www.vinaren.vn

- http://www.tein2.net

3. Cổng thông tin khai thác tài liệu trá»±c tuyến qua VINAREN

Hiện nay  cổng Ä‘iện tá»­ trên quí Thầy Cô có thể truy cập vào từ internet

4. Kết nối Video Conferencing

- Quản trị mạng Trường Ä‘ang quản lý các thiết bị Video Conferencing

Thông số: thiết bị SONY PCS-G50, IP: 119.18.140.3

Các Ä‘Æ¡n vị cá nhân có nhu cầu sá»­ dụng thiết bị để kết nối vá»›i các Ä‘ối tác trong và ngoài nÆ°á»›c liên hệ quản trị mạng để chuẩn bị đường truyền và há»— trợ kỹ thuật kết nối.

 

Số lần xem trang: 8581


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Các hình logo chuẩn của Trường

  Ban Giám Hiệu

  Trang thông tin cá»±u sinh viên Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM