Ban Giám Hiệu

 

 
Hiệu trưởng: GS. TS. Nguyễn Hay
Email:
 Website:  http://www.hcmuaf.edu.vn/nguyenhay
Phó Hiệu trưởng: PGS. TS. Huỳnh Thanh Hùng
Email:
 Website:  http://www.hcmuaf.edu.vn/huynhthanhhung
Phó Hiệu trưởng: TS. Trần Đình Lý
Email:  tdinhly@hcmuaf.edu.vn
 Website:  http://www.hcmuaf.edu.vn/tdinhly
Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Nguyễn Tất Toàn
Email:  toan.nguyentat@hcmuaf.edu.vn
Website:  

 

Số lần xem trang::26160


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Biểu tượng của Trường ĐHNL TP.HCM

  Các hình logo chuẩn của Trường

  Kết nối với mạng TEIN2 và VINAREN

  Trang thông tin cựu sinh viên Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM