Ban Giám Hiệu

 

 
Hiệu trưởng: GS. TS. Nguyễn Hay
Email: 
 Website  http://www.hcmuaf.edu.vn/nguyenhay
Phó Hiệu trưởng: PGS. TS. Huỳnh Thanh Hùng
Email:
 Website  http://www.hcmuaf.edu.vn/huynhthanhhung
Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Phạm Văn Hiền
Email: pvhien@hcmuaf.edu.vn
 Website  http://www.hcmuaf.edu.vn/pvhien
Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Dương Duy Đồng
Email: dong.duongduy@hcmuaf.edu.vn
Website: http://www.hcmuaf.edu.vn/duongduydong/

Số lần xem trang::20327


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Biểu tượng của Trường ĐHNL TP.HCM

  Các hình logo chuẩn của Trường

  Kết nối với mạng TEIN2 và VINAREN

  Trang thông tin cựu sinh viên Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM