Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ: 

Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh
Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Website: http://www.hcmuaf.edu.vn

Phòng Hành chính :
Phòng số 101, Nhà Cẩm Tú
Điện thoại : 028-38966780
Máy Fax: 028-38960713
Email: vp©hcmuaf.edu.vn
http://ado.hcmuaf.edu.vn

Văn Phòng Hiệu Trưởng:
Điện thoại : 028-38960711
Email: vphieutruong©hcmuaf.edu.vn

Phòng Đào Tạo
Điện thoại: 028-38974716 - 37240021
Email: pdaotao©hcmuaf.edu.vn
http://pdt.hcmuaf.edu.vn

Phòng Công tác sinh viên
Phòng G11, Nhà Phượng Vỹ
Điện thoại/Fax : 028-38974560
Email :nls@hcmuaf.edu.vn

Danh bạ điện thoại của Trường

Lưu ý: địa chỉ email thay thế dấu © thành dấu @.
 

Số lần xem trang: 9605


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến