Ban Giám Hiệu

 

   

Quyền Hiệu trưởng


PGS.TS. Huỳnh Thanh Hùng
Email: hunght@hcmuaf.edu.vn
Website: https://www.hcmuaf.edu.vn/huynhthanhhung

   
 

 Phó Hiệu trưởng

 

GVC. TS. Trần Đình Lý
Email: tdinhly@hcmuaf.edu.vn
Website: https://hcmuaf.edu.vn/tdinhly/  

   
 

Phó Hiệu trưởng

 

PGS.TS. Nguyễn Tất Toàn
Email:  toan.nguyentat@hcmuaf.edu.vn 

 

 

 

    
   

 

Số lần xem trang: 40212


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Biểu tượng của Trường ĐHNL TP.HCM

  Các hình logo chuẩn của Trường

  Kết nối với mạng TEIN2 và VINAREN

  Trang thông tin cựu sinh viên Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM